De rekening van de mondhygiënist.

Het verschil tussen voor- en nazorg.

Met regelmaat krijgen we mails van patiënten die hun rekening eens goed hebben bekeken en vervolgens compleet in de war zijn. Waarom wordt hun behandeling niet vergoed? Bij het bellen van de verzekering wordt regelmatig gezegd dat de mondhygiënist de verkeerde code zou hebben gebruikt terwijl dit niet waar is. Hoe kan dat nou?

Mondhygiënisten gebruiken over het algemeen vooral M-codes en T-codes ter declaratie. Deze codes staan voor de volgende omschrijvingen:

  • M03 = gebitsreiniging per 5 minuten.
  • M01 = informatie/instructie per 5 minuten.
  • T042 =  consult parodontologische nazorg.
  • T043 = uitgebreid consult parodontologische nazorg.
  • T044 = complex consult parodontologische nazorg.

Verschillen declaratiecodes parodontitis en gingivitis
T-codes staan voor een onderdeel uit een behandeltraject, het zogenaamde paroprotocol. Binnen dit traject word je geholpen aan de tandvleesontsteking, genaamd parodontitis. Bij M-codes is er geen sprake van parodontitis maar vaak wel van een iets geringere tandvleesontsteking, genaamd gingivitis. Bij parodontitis is er sprake van kaakbotafbraak, bij gingivitis niet. Bij parodontitis word je meestal je hele leven lang behandeld, terwijl een gebit met gingivitis al na twee weken compleet gezond kan zijn.

Parodontitis: behandeling en nazorg
Het spreekt voor zich dat de behandeling van een ontsteking waarbij kaakbot verdwijnt niet eenvoudig is. Er is hierbij een uitgebreid onderzoek nodig voordat het parodontium behandeld kan worden. Na uitgebreide behandeling volgt na drie maanden een herbeoordeling. Volgens protocol start daarna de nazorgfase. Hierbij horen dus die T-codes die je op de rekening kunt vinden. Tijdens de nazorgfase wordt de groei van bacteriën verstoord door boven en onder het tandvlees te reinigen en de eigen mondhygiëne bij te sturen.

Gebitsreiniging: de voorzorg
Bij de gebitsreiniging is er geen sprake van verdiepte ruimtes onder het tandvlees en hoeft hier zodoende ook niet in te worden gereinigd. De behandeling beperkt zich dus tot de tandvleesrand. Wel worden hier hetzelfde soort instrumenten voor gebruikt als in de nazorg van parodontitis en kan het ongeveer hetzelfde gevoel geven. Bij de gebitsreiniging en zeker bij het geven van informatie/instructie wordt voorkomen dat de gingivitis over zal gaan in een parodontitis. Dit is dus voorzorg. De kennis en kunde in het geval van nazorg is veel meer dan nodig is bij voorzorg.

Declaratie T-code en M-code bij de mondhygiënist
De mondhygiënist mag van een T-code niet zomaar een M-code maken, dat is namelijk fraude. Dus of je het nu wel of niet vergoed krijgt: nazorg wordt niet ineens voorzorg. Het spijt me…overigens vergoeden veruit de meeste aanvullende tandartsverzekeringen de T-code voor 75-100%.